Co děti trénují?

·BACK LAYOUT POSITION poloha na znaku

Tělo je napjaté a spočívá v poloze na znaku. Špičky, stehna a hruď se dotýkají hladiny, obličej je vynořen nad hladinu. Hlava (uši), kyčle a kotníky jsou v jedné linii.

FRONT LAYOUT POSITION poloha na prsou

Tělo je napjaté a spočívá v poloze na prsou. Hlava, záda, hýždě a paty se dotýkají hladiny. Obličej může být ponořený pod hladinu nebo vynořený nad hladinu.

Základní poloha na znaku, Sculling za hlavou, Sculling za nohama

V poloze na znaku nejprve paže provádí neutrální ploutvový pohyb (tělo se nepohybuje). Následuje ohnutí rukou v zápěstí tak, že prsty směřují k hladině a tělo se začne pohybovat směrem za hlavou (asi 5 m). Poté jsou ruce ohnuty v zápěstí opačným směrem a prsty směřují ke dnu bazénu, tělo se pohybuje směrem za nohama.

BACK LAYOUT POSITION TO TUB POSITION

Tělo je napjaté a spočívá v poloze na znaku. Pozvolna přechází do TUB POSITION. Nohy jsou pokrčené a těsně u sebe. Špičky, holeně a kolena leží na hladině. Stehna jsou kolmá na hladinu. Hlava je v prodloužení délkové osy trupu. Obličej je vynořený na hladině. A opět se roztáhne do polohy na znaku.

Surface Split Position

Nohy jsou rovnoměrně rozděleny dopředu a dozadu. Nohy jsou rovnoběžné s hladinou vody. Dolní část zad klenutá, s boky, rameny a hlavou ve svislé linii. Úhel 180° mezi nataženými nohami (ploché rozdělení), přičemž vnitřní strana každé nohy je zarovnána na opačných stranách vodorovné linie, bez ohledu na výšku boků.

Back Layout Position to Tuck Position

Z Back Layout Position jsou kolena, holeně a prsty taženy podél hladiny vody, aby zaujaly Tuck Position.

Somersault Back Tuck

V poloze na znaku jsou kolena, holeně a špičky taženy po hladině směrem k hrudi až do Tuck Position. Plynule následuje přetočení těla vzad kolem osy boků (salto skrčmo vzad) a figura končí natažením těla na hladinu v poloze na znaku.

Čelní šlapání

Závodnice zaujme ve vodě ve vzpřímenou polohu. Hlava a ramena vyčnívají nad hladinu, poloha paží je libovolná. Hlava ramena a kyčle jsou v jedné přímce (tělo se nepředklání ani nezaklání). Nohy provádí střídavý krouživý pohyb (tzv. šlapání vody) tak, aby se závodnice plynule pohybovala směrem vpřed (asi 5 m) bez zjevného vychylování těla stranou či poskakování.

Poloha na prsou Bent Knee

V poloze na prsou (obličej je ponořený do vody) zůstává jedna noha neustále napjatá na hladině. Špička druhé nohy se posunuje po vnitřní straně natažené nohy do Bent Knee Position. Následuje natažení skrčené nohy tak, že se její špičky posunuje po vnitřní straně natažené nohy až do přinožení. Figura končí v poloze na prsou.

Back Layout Position to Bent Knee Back Layout Position

Začněte v pozici na rozložení zad. Jedna noha zůstává po celou dobu na hladině vody. Chodidlo druhé nohy je taženo podél vnitřní strany natažené nohy, aby zaujalo Bent Knee Back Layout Position. Provede se rychlá výměna nohou, aby se zaujala Bent Knee Back Layout Position druhé nohy. Špička se pohybuje po vnitřní straně natažené nohy, dokud nezaujme pozici na zádech.

Walkout Front

Tyto pohyby začínají v poloze Surface Split Position. Přední noha je zvednuta v oblouku 180° nad hladinou vody, aby se setkala s protilehlou nohou v poloze Surface Arch Position a souvislým pohybem se provede akce Arch to Back Layout Finish Action.

RIO začátek

Z polohy na znaku jsou kolena, holeně a špičky taženy po hladině směrem k hrudi až do Tub Position. Jedna noha je natažena do Surface Flamingo Position. Pokrčená noha je přinožena do Surface Ballet Leg Double Position. Nohy zůstávají v kolmé poloze, tělo klesá pod hladinu do Submerged Back Pike Position - špičky jsou ponořeny těsně pod hladinou.


Kipnus

Z polohy na znaku je provedeno částečné salto skrčmo vzad až do okamžiku, kdy jsou holeně kolmé na hladinu. Rozbalováním trupu a natahováním nohou je zaujata Bent Knee Vertical Position (uprostřed svislé osy mezi místem, kde původně byly kyčle a holeně). Figura končí svislým klesáním těla pod hladinu v Bent Knee Vertical Position.

Částečné salto schylmo vpřed

Z polohy na prsou s obličejem ponořeným do vody se trup ponořuje pod hladinu do Front Pike Position tak, aby se hýždě, nohy a paty posunovaly po hladině. Kyčle se posunou na místo, kde na začátku přechodu ležela hlava. V nezměněné poloze se tělo převrací vpřed do Submerged Ballet Leg Double Position tak, aby se kyčle posunuly na místo hlavy.

Pozice split s Walkout Front

Z polohy na znaku je provedena Tuck Position. Následuje rychlé částečné salto skrčmo vzad až do okamžiku, kdy jsou holeně kolmé na hladinu. Nohy jsou rychle roznoženy do Split Position. Přednožená noha je vedena 180° obloukem nad hladinou až do přinožení v Surface Arch Position. Plynule následuje Arch to Back to Layout Finish Action a přechod končí v poloze na znaku

Ballet Leg Single

Předpokládá se baletní noha. Baletní noha je spuštěna.

Tower Variant

Z Front Pike Position je jedna noha zvednuta do Fishtail Position. Horizontální noha je zvednuta do Vertical Position a je dokončena, když kotníky dosáhnou hladiny vody. Je proveden vertikální sestup.

Walkout Front Variant

Z Front Layout Position se předpokládá Front Pike Position. Jedna noha je posunuta v horizontálním oblouku o 180° na povrchu do Split Position. Provede se Walkout Front.